Premiile AIPS Sport Media 2021
AIPS Sport Media Awards 2021

DDespre Premiile AIPS AIPS Sport Media Awards reprezintă cea mai înaltă distincție internațională în industria mass-media de sport. AIPS Sport Media Awards, care se află la cea de a patra ediție, oferă o recunoaștere a celor mai bune realizări jurnalistice sportive de pe toate platformele media, de la fotografie la video, de la print la digital, de la podcast-uri la blog-urile de sport.
Având la baza ideea că sportul constituie un instrument valoros pentru educație și cultură, și cu 161 de țări afiliate, AIPS, organizație recunoscută pe plan international pentru jurnalismul sportiv -, îi onorează, astfel, pe acei profesioniști din întreaga lume, care continuă să realizeze cele mai bune și cele mai creative produse jurnalistice.
AIPS Sport Media Awards sunt o celebrare a excelenței în mass-media sportivă, reprezentând un nou orizont de inspirație pentru jurnaliștii sportivi din întreaga lume. Prima ediție a Ceremoniei Premiilor a avut loc la Lausanne, în ianuarie 2019. A doua ediție s-a desfășurat la Budapesta, în februarie 2020, iar cea de a treia a fost o realizare on-line de la Castelul din Vigevano (Italia), în martie 2021


Despre AIPS Asociația Internațională a Presei Sportive (AIPS) este organismul profesional de vârf, care reprezintă mass-media sportivă internațională, cu mai mult de 9.500 de membri în întreaga lume.
AIPS a fost înființată la Paris, în 1924, sub numele de L'Association Internationale de la Presse Sportive, de francezul Frantz Reichel, șeful de presă al J.O. Paris 1924, și belgianul Victor Boin. Abrevierea oficiala a numelui Asociației este AIPS, iar sediul central se află în capitala olimpismului, Lausanne, Elveția.
Primul Congres a avut loc în iulie 1924, cu 29 de națiuni prezente.
AIPS este recunoscută de Comitetul Internațional Olimpic și de către Federațiile sportive, internaționale și naționale.
Scopul AIPS este de a consolida cooperarea dintre asociațiile sale membre, în apărarea sportului și interesului profesional al membrilor, pentru a consolida prietenia, solidaritatea și interesele comune între jurnaliștii sportivi ai tuturor națiunilor și pentru a asigura cele mai bune condiții de lucru posibile pentru presa sportivă.
AIPS este o organizație independentă, finanțată prin cotizațiile membrilor săi și contribuțiile organizațiilor și Federațiilor internaționale din întreaga lume.
AIPS are affiliate 161 de Asociații Naționale, împărțite în patru Secțiuni Continentale (AIPS Asia, AIPS America, AIPS Europa și AIPS Africa).
Legitimația AIPS este singurul card de presă recunoscut oficial în toată lumea, asigurând o rețea unică și importantă de contacte, informații și comunicații care leagă mai mult de 9.500 de jurnaliști din 161 de țări, reprezentând cele mai importante cotidiene internaționale, site-uri web, periodice și posturi de radio și de televiziune din cele cinci continente.
Pentru a marca fondarea AIPS (1924), ziua de 2 iulie a fost aleasă ca Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv.


PARTENERI AIPS organizează ”AIPS Sport Media Awards” în parteneriat cu QSPC, Qatar Sports Press Committee, ca parte a unei dorințe comune de a investi în cultură și jurnalism sportiv, precum și pentru protejarea continua a integrității profesiei.


CRITERII DE ELIGIBILITATE

”AIPS Sport Media Awards 2021” este deschisă tuturor jurnaliștilor profesioniști, angajați sau independenți.
Cererile pot proveni de la posesorii de Legitimații AIPS, precum și de la cei care nu sunt membri ai Asociației, dar care trebuie să provină dintr-una din țările reprezentate de cele 161 de Asociații Naționale membre. (lista completă pe www.aipsmedia.com).
Toți participanții trebuie să aibă minimum 18 ani, împlinți la 10 noiembrie 2020.


PREMII Fiecare Premiu constă în acordarea unui Trofeu și a unui Premiu în valoare de 8000 USD pentru învingător; locul secund va primi 3000 USD, iar locul al treilea 2000 USD, categoriile fiind Fotografie (subcategorii: ”Acțiune” și ”Portofoliu”), Presă scrisă (subcategorii: ”Cel mai bun Editorial / articol” și ”Cel mai bun Reportaj”), Video (”Portret”, ”Documentar”, ”Scurtmetraje”) și Audio.
Învingătorii de la categoria ”Tânăr reporter” (subcategorii: Fotografie, Presa scrisă, TV) vor avea o bună posibilitate de lansare: o bursă acordată de AIPS pentru participarea la un mare eveniment sportiv internațional, AIPS acoperind costurile de transport și cazare. Categoria ”Tânăr reporter” nu include locurile 2 și 3.
”Premiile Speciale” nu sunt categorii de concurs. Această categorie nu include locurile 2 și 3.


PARTICIPARE ”AIPS Sport Media Awards 2019” este deschisă tuturor jurnaliștilor profesioniști, angajați sau independenți. Cererile pot proveni de la posesorii de carduri AIPS, precum și de la cei care nu sunt membri ai Asociației, dar care trebuie să provină dintr-una din țările reprezentate de cele 161 de Asociații Naționale membre. (lista completă pe www.aipsmedia.com link http://www.aipsmedia.com/index.php?page=directory&cod=5).
Numai lucrările publicate între 10 noiembrie 2020 și 4 noiembrie 2021 vor fi acceptate. Înscrierile pot fi făcute în orice limbă.
Traducerea în engleză (pentru materialele din presă scrisă și audio) și subtitrările în limba engleză (pentru video) sunt de dorit ca material suplimentar, cu observația că această traducere / subtitare ar putea fi, de asemenea, necesară în viitor.
Înscrierile pot fi efectuate numai prin intermediul site-ului special (https:// www. aipsmedia awards.com), ultima zi fiind 4 noiembrie 2021, ora 18.00 CET. Documentele justificative și dovada publicării trebuie, de asemenea, prezentate numai prin intermediul site-ului. Maxim 2 piese distincte pentru fiecare participant sunt admise la toate categoriile de premii.
Toți participanții trebuie să aibă cel puțin 18 ani împliniți la 10 noiembrie 2020.


JURIUL

Materialele în concurs vor fi evaluate de un Juriu format din 12 profesioniști respectați, inclusiv președintele Juriului, reprezentanți ai unora dintre cele mai importante organizații de media de sport din întreaga lume. Jurații sunt nominalizați de președintele juriului, Gianni Merlo, președintele AIPS.
Juriul Internațional deliberează pe baza nominalizărilor realizate de membrii Comitetului Executiv al AIPS. Comitetul Executiv al AIPS realizează preselecția la fiecare categorie, nominalizând primii zece candidați potențiali pentru faza a doua și îi supune Juriului Internațional. Juriul Internațional deliberează și alege dintre nominalizarile Comitetului Executiv trei finaliști, care vor fi invitați la Ceremonia de acordare a premiilor, în februarie 2022.
Cu o zi înaintea Ceremoniei, va avea loc o reuniune pentru determinarea ierarhiei. Juriul are responbsabilitatea și autoritatea de a accepta, înlocui sau respinge nominalizările Comitetului Executiv al AIPS și, în circumstanțe extraordinare, de a propune propriile sugestii.


REGULI OFICIALE

Prin înscrierea în concurs, confirmați că ați citit și sunteți de acord cu termenii de mai jos („Reguli“).
1. AIPS Sport Awards Media 2021 este deschis jurnaliștilor profesioniști, fie că este angajat sau liber-profesionist. Solicitările pot proveni de la titularii Legitimațiilor AIPS, precum și de la cei care nu sunt membri ai Asociației. Aceștia din urmă trebuie să provină însă dintr-una din țările reprezentate de cele 161de Asociațiile Naționale membre. (Vă rugăm să consultați lista completă accesând www.aipsmedia.com).
2. Toate deciziile organizatorilor AIPS Sport Media Awards și ale Juriului sunt definitive. După ce materialele au fost depuse, organizatorii și Juriul nu vor putea comunica cu participanții pe acest subiect. Organizatorii pot contacta participanții pentru solicitări adiționale.
3. Fiecare participant trebuie să aibă vârsta de 18 ani (împliniți la 10 noiembrie 2020) sau mai mult.
4. Nu se percepe nicio taxa de înscriere.
5. Sunt acceptate numai materialele publicate în perioada 10 noiembrie 2020 – 4 noiembrie 2021. Dovada publicării trebuie menționată la înscriere.
6. Materialele pot fi înscrise în orice limbă. Poate fi prezentată și o traducere în limba engleză, dar un este obligatoriu. Fiecare înscriere care nu este în limba engleză, este jurizată, în prima fază, de un nativ vorbitor al limbii respective din C.E. AIPS. Dacă este admisă, producția respectivă va trebui tradusă în limba engleză, via un serviciu profesionist.
7. Aplicațiile sunt strict limítate la maximum 2 pentru fiecare categorie, cu excepția ”Tânăr Reporter”. Un formular de înscriere separat, însoțit de documentele auxiliare, va fi introdus on-line pentru fiecare produs.
8. Participanții sunt responsabili în a se asigura că materialele lor îndeplinesc toate cerințele de eligibilitate și că au selectat categoria cea mai potrivită pentru specificul materialului. Organizatorii își rezervă dreptul de a muta un material într-o altă categorie, atunci când acest lucru se dovedește a fi necesar.
9. Înscrierile trebuie realizate numai prin intermediul website și în acord cu toate cerințele și înregistrate cel mai târziu în 4 noiembrie 2021, ora 18.00 (6 p.m.) CET. Înscrierile sosite după această dată nu vor fi acceptate, decât în circumstanțe extraordinare. Acceptarea după data limită este decisă numai de către organizatorii AIPS Award.
10. Este responsabilitatea concurentului de a furniza informații complete și exacte cu privire la materialul de concurs (inclusiv documentele justificative). Organizatorii nu vor fi răspunzători pentru erorile sau omisiunile din formularele de înscriere.
11. Materialele și informațiile conținute în orice aplicație (inclusiv documentele justificative) trebuie să fi fost obținute în mod legal, nu trebuie să încalce nici un drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, nu trebuie să fie defăimătoare sau să încalce orice lege referitoare la viața privată și nu trebuie să încalce nicio altă lege sau reglementare.
12. Fotografiile trebuie să fie realizate numai de la fotografi profesioniști. Autorilor li se poate cere să furnizeze dovada statutului lor profesional. Fotografiile înscrise în concurs trebuie să fie făcute de către fotograful care deține drepturile de autor. O fotografie nu poate fi introdusă mai mult de o dată în concurs. O fotografie care este propusă la categoría ”Acțiune” nu poate fi introdusă și în categoria ”Portofoliu” și vice-versa. Aplicațiile colective nu sunt acceptate. Toate aplicațiile trebuie să fie subtritate în engleză. Fotografiile nu pot fi prelucrate pentru a masca elemente jenante sau pentru a modifica de o manieră semnificativă culoarea și contrastul. Numai recadrarea sau eliminarea prafului și a zgârieturilor sunt permise. Fotografiile realizate de fotografi profesioniști care au fost publicate per propriile website sau social media sunt considerate valide dacă respectă Regulile de față.
13. Fiecare formular de intrare online este valabil pentru o singură trimitere. Toate categoriile necesită un singur fișier de trimitere, cu excepția Portofoliului de fotografii, care necesită între 3 și 5 de fișiere. În cazul în care două sau mai multe articole diferite (audio, fotografii, video) sunt în același formular, acestea nu vor fi luate în considerare. Participanții care trimit fișiere scrise, audio sau video care au fost publicate ca făcând parte dintr-o serie trebuie să trimită un singur articol, capitol audio sau episod video care reflectă cel mai bine conținutul întregii serii.
14. Documentele justificative sunt depuse numai on-line, prin intermediul site-ului www.aipsawards.com.
15. În cazul în care se constată că un participant a încălcat aceste reguli sau alte acte, în orice mod care aduce sau ar fi de natură să aducă atingere reputației AIPS, organizatorii își rezervă dreptul de a descalifica un participant, de a-l elimina sau a-i retrage Premiul.
16. Toate intrările sunt proprietatea organizatorilor AIPS Awards. Nicio aplicație un va fi returnată participanților.
17. Participantul acordă organizatorilor ”AIPS Awards” drepturile nerestrictive, nelimitate și irevocabile pentru toate lucrările prezentate (în cazul în care aceste drepturi sunt deținute de către o terță parte, participantul se va asigura ca această terță parte acordă aceste drepturi), pentru a utiliza lucrările în cauză numai în legătură cu obiectivele acestei acțiuni, inclusiv în scopul promovării AIPS Awards, prezentarea nominalizărilor, desfășurarea Ceremoniei de Premiere, și disponibilitatea pentru public. De asemenea, participantul acordă organizatorilor Premiilor AIP dreptul exclusiv de a înregistra și utiliza sunetele și imaginile oricărui discurs de acceptare sau orice altă participare a participantului la Ceremonia de premiere în orice emisiune de televiziune, orice site web sau alt mijloc de distribuție sau publicație în legătură cu premiile, inclusiv în scopuri publicitare și promoționale.
18. Finaliștii selecționați de Juriu vor fi invitați și trebuie să participe la Ceremonia din 2022. Organizatorii vor suporta cheltuielile de transport, cazare, masa și vor acorda asistență pentru obținerea vizei. (”Pregătiri de călătorie”). Planul de călătorie va fi confirmat de comn acord cu finalistul în apropierea datei voiajului, dar rezervările zborului retur și cazarea se vor face conform regulilor specifice. Rezervările relativ la voiaj nu sunt transferabile, un pot fi schimbate cu terți, și nici răscumpărate contra bani.
19. Organizatorii un sunt în niciun caz responsabili de toate pierderile sau daunele suferite in vreun fel (inclusiv, pierderi consecutive sau limitate, directe sau indirecte) sau pentru orice pierdere, daună sau vătămare corporală suferită în cadrul ”AIPS Awards”, cu excepția oricărei responsabilități care care nu poate fi exclusă prin lege. Toți candidații care vor lua parte la "Gala Premiilor" vor trebui să despăgubească organizatorii "AIPS Aawards", AIPS și partenerii lor pentru orice pierdere sau deteriorare (directă, indirectă, consecutivă sau altele), care decurg din participarea candidatului la "AIPS Awards".
20. Participarea la AIPS Sport Media Awards este deschisă tuturor ziaristilor profesioniști sau fotografilor profesioniști, cu excepția personalului AIPS, personalului AIPS Sport Media Awards, membrilor Juriului și Membrilor Comitetului Executiv al AIPS (http://www.aipsmedia.com/index.html?page=executive). Articolele publicate în Revista sau pe www.aipsmedia.com nu sunt acceptate.
21. Participanții la categoria ”Tânăr Reporter” trebuie să fie născuti după 1 ianuarie 1992. Nu este posiblă inscrierea cu două producții diferite la această categorie. Fiecare categorie permite înscrierea cu un singur fișier (doar o imagine pentru Foto, doar un articol pentru Presa Scrisă, doar un fișier Audio sau Video). Categoria ”Tânăr Reporter” nu include locurile 2 și 3, cele trei sub-categorii având un singur câștigător direct. În cazul a două aplicații pentru o persoană, doar una poate fi admisă pentru categoria ”Tânăr Reporter”, pentru cealaltă existând posibilitatea înscrierii la una din categoriile principale. Premiul pentreu fiecare câștigător constă într-o bursă pentru participarea la un eveniment sportiv internațional de top, și include bilete de avion, cazare și cheltuieli acoperite de AIPS.


CATEGORII DE CONCURS

FOTOGRAFIE
Categorie deschisă fotografilor profesioniști care, în media tradițională sau pe noile platforme, realizează cele mai bune imagini in:
1. Sport - Acțiune: Imagine care surprinde un moment de excelență sau o performanță sportivă, de la un anumit eveniment.
2. Portofoliu: Cel puțin trei, dar nu mai mult de cinci fotografii, care pot fi de la același sport sau de la același eveniment sau de la evenimente și sporturi diferite.
Cerințe tehnice: Toate fotografiile trebuie realizate în perioada de valabilitate a Premiilor: 10 noiembrie 2020 – 4 noiembrie 2021. Lucrările aparțin numai fotografilor profesioniști, cărora li se poate cere dovada statutului lor profesional. Fotografiile înscrise în concurs trebuie realizate de către fotograful care deține și păstrează drepturile de autor pentru fotografia respectivă. O fotografie poate face obiectul unei singure aplicații. O fotografie de la categoria ”acțiune” nu pot fi introdusă și la categoria ”portofoliu” sau vice-versa. Participarea colectivă nu este admisă. Toate fotografiile trebuie subtitrate complet în limba engleză. Fotografiile nu pot fi prelucrate pentru a masca elemente jenante sau care modifică semnificativ culorile și contrastul. Este permisă numai decuparea sau îndepărtarea prafului și a zgârieturilor.

PRESĂ SCRISĂ
Aceste categorii sunt dedicate presei scrise, care să cuprindă reportaje sau articole / editorial anchete publicate pe platforme tradiționale sau noi:
3. Editorial / Articol (”Best column”): Un produs care oferă o opinie clară și relevantă a subiectului, autoritate, înțelegere și introspecție în problema tratată, precum și talent în utilizarea limbii în care este scris. Articole de opinie, blog-uri, articole de investigații și editoriale se încadrează în această categorie.
4. Reportaj / Interviu (”Best colour piece”): O realizare publicistică prin se care demonstrează inovaţie, gândire, cercetare, bine scrisă, cu pasiune şi perspicacitate publicistică, care surprinde momente de mare intensitate emoţională din lumea sportului. Reportaje, portrete, interviuri, relatări sunt admise la această categorie.
Cerințe tehnice: Materialele necesită un titlu și o descriere. Nu există nici o limită de mărime, atâta timp cât acestea sunt articole.
Capitolele de carte și prolog de carte nu sunt permise. Extrase de carte sunt permise numai dacă sunt publicate în format articol într-un mass-media tradițional sau social media. În cazul în care trimiterea are un link, vă rugăm să vă asigurați că link-ul este complet accesibil (adică nu în spatele unui paywall), în caz contrar, vă rugăm să furnizați un PDF complet al articolului. Dovada publicării articolelor online trebuie să furnizerze data vizibilă a apariției. Pentru articolele tipărite este necesar un PDF al ziarului/revistei sau un link cu articolul, dacă acesta a fost publicat și online, cu data vizibilă.
În cazul în care articolul a apărut pe mai multe pagini, autorul trebuie să-l salveze ca un singur PDF care conține toate paginile. Articolele pot fi trimise indiferent de limbă, cu toate acestea, traducerea în limba engleză este recomandabilă, ca un document de sprijin într-un PDF separat. Dacă doi sau mai mulți jurnaliști au lucrat la un articol, aceasta ar trebui să fie specificată în mod clar în descriere. Neinformarea în acest sens ar putea duce la descalificare. Articolele trebuie să fi fost publicate între 10 noiembrie 2020 și 4 noiembrie 2021.

5. AUDIO
Această categorie include reportaje radio, podcast-uri, comentariu sau alte nateriale audio care trebuie să fie nu numai convingătoare, dar să dispună și de elemente tehnice inovative și o cercetare de calitate.
Cerințe tehnice: Asigurați-vă că menționați rolul dumneavoastră specific (de exemplu, producător, prezentator). Toate fișierele audio trebuie încărcate în platforma ”AIPS Sport Media Awards” într-un format audio valid. Link-uri trimise prin we-transfer sau platforme similare nu vor fi luate în considerare. În cazul în care fișierele audio pot fi găsite on-line, rugăm să furnizați un link complet accesibil (de exemplu, nu în spatele unui paywall). Numai materialele difuzate între 10 noiembrie 2020 și 4 noiembrie 2021 vor fi acceptate. În cazul în care se califică pentru finală, o transcriere completă în limba engleză a fișierului audio ar putea fi solicitată autorului.

VIDEO
Categoriile video sunt dedicate celor care, pe platforme tradiționale sau în noua media, valorifică imaginea în mișcare, cameraman, realizator, producător sau echipă de producție reprezentată de o persoană care acoperă un eveniment sportiv.
6. Profil de sportiv: Realizare video care surprinde o imagine captivantă și detaliată a unui sportiv sau a unei personalități proeminente și relevante din sport.
7. Documentar: O poveste fascinantă, convingătoare și relevantă cu privire la orice aspect al lumii sportului, care demonstrează implicare și cercetare de calitatate, energia unui editorial, combinate într-o realizare de valoare jurnalistică.
8. Scurt metraj: Un video, care nu durează mai mult de 10 minute, care abordează orice subiect sportiv, cu puterea unui reportaj, cu o filmare inovatoare și relevanța jurnalistică.
Cerințe tehnice: Asigurați-vă că menționați rolul dumneavoastră specific în realizarea video (de exemplu, regizor, producator, prezentator, operator). De asemenea, rugăm să precizați dacă este vorba de o secvență achiziționată sau dacă este produsul original și filmat de către echipa dumneavoastră. Toate videoclipurile trebuie încărcate pe platforma ”AIPS Sport Media Awards” într-un format video valid. Link-uri trimise prin we-transfer sau platforme similare nu vor fi luate în considerare. Dacă videoclipurile pot fi găsite on-line, rugăm să furnizați un link complet accesibil (de exemplu: nu în spatele unui paywall). În cazul în care documentarul face parte dintr-un serial, rugăm să alegeți un episod reprezentativ pentru prezentare. Durata minimă pentru ”Profil” și ”Documentar”: 11 minute.

TÂNĂR REPORTER
Această nouă categorie este dedicată tinerilor reporteri și este deschisă profesioniștilor sub 30 de ani (născut la / după 1 ianuarie 1992). AIPS investește permanent în viitorul jurnalismului sportiv, prin crearea unor programe destinate ”AIPS Tineri Reporteri”, programe care, din 2011, stabilesc un standard de raportare de înaltă calitate jurnalistică pentru evenimente majore din lumea sportului , aflate sub egida UEFA, FIFA, FINA sau IAAF. Aceste Premii destinate tinerei generații constiuie un nou pas în aceeași direcție și subliniază eforturile AIPS de a oferi un viitor mai bun în această profesie. Fiecare câștigător va primi o oportunitate în carieră: o bursă oferită de AIPS pentru a participa la un eveniment sportiv international major, cu toate cheltuielile (deplasare și cazare) suportate de AIPS.

9. Cel mai bun Tânăr reporter - Fotografie
10. Cel mai bun Tânăr Reporter - Presa Scrisă.
11. Cel mai bun Tânăr Reporter - Audio și Video
Cerințe tehnice: Pot lua parte candidații născuți la sau după 1 ianuarie 1992. La această categorie nu se pot înscrie două piese diferite. Fiecare subcategorie permite înscrierea cu un singur fișier (o imagine pentru fotografie, un articol pentru preă scrisă, un fișier video sau audio pentru Radio-TV). Categoria ”Tânăr Reporter” nu include locul al doilea și al treilea, cele trei subcategorii având un singur câștigător. Dacă există două fișiere, numai unul poate fi folosit, existând posibilitatea de a concura cu a doua piesă într-una dintre celelalte categorii principale.


Register Now